Standby Workteam

Kvalitetschef till Backer AB i Sösdala

Backer AB ingår i den svenska börsnoterade värmekoncernen NIBE Industrier och sysselsätter ca 280 personer inom utveckling, tillverkning och försäljning av intelligenta lösningar inom elvärme- och energiteknik. Vi bedriver verksamhet på två orter i Sverige, Sösdala i Skåne och Kolbäck i Västmanland. Enheten i Sösdala utgör tillika huvudkontor för affärsområdet NIBE Element, vars verksamhet omfattar ca 60 enheter förlagda i Europa, Asien, Australien samt Nord- och Centralamerika. Våra lösningar levereras till kunder inom flera olika branscher och fungerar som en viktig del, antingen i våra kunders färdiga produkter, eller i våra kunders tillverkande processer. Kraven på våra lösningar är högt ställda, och flera av våra kunder är att anse som ledande inom sina respektive segment.

För mer information gå gärna in på www.backer.se


Då vår nuvarande kvalitetschef går vidare mot nya utmaningar söker vi hans efterträdare.

Som kvalitetschef kommer du att vara den drivande personen när det gäller att upprätthålla och utveckla företagets kvalitets- och miljöarbete mot gällande ISO- och IATF normer samt rådande kundkrav. Du kommer att arbeta med att utveckla företagets processer med hjälp av statistiska metoder. Vår tillverkning är till största delen kundorderstyrd vilket förutsätter ett lagarbete mellan olika funktioner inom företaget. Målsättningen är att redan vid utveckling, konstruktion och beredning av nya produkter ska rätt kvalitet byggas in i produkter och processer. Rätt kvalitet ska nås med ett minimum av kontrollverksamhet. Till din hjälp har du 3 kvalitetstekniker.

I dina ansvarsområden ingår:

  -   Leda och fördela arbetet inom kvalitetsavdelningen
  -   Utveckla bolagets verksamhetssystem och tillse att det fungerar ändamålsenligt
       och användarvänligt
  -   Tillgodose de krav som ställs enligt ISO och IATF – inklusive EHS frågor
  -   Leda och sammankalla till ”ledningens genomgång”
  -   Hantering av interna avvikelser och kundreklamationer, inkl genomförande av
       ”root cause analysis” och initiering av avhjälpande och förebyggande åtgärder
  -   Utföra revisioner såväl internt som externt

Som kvalitetschef har du även ett ansvar gällande yttre miljö och kemikaliehantering vid enheten i Sösdala. I detta ingår att bevaka förändringar i regelverken och tillse att bolaget anpassar sig efter dessa, och att hålla kontakt med berörda myndigheter i förekommande ärenden. Här ingår även att upprätta den årliga miljörapporten.

Som chef för kvalitetsavdelningen ingår även att utveckla avdelningen och dess medarbetare.

Du ingår i ledningsgruppen för Backer AB i Sösdala.

Kvalifikationer

Vi söker dig med relevant teknisk utbildning eller likvärdig erfarenhet. Gärna från fordonsindustrin. Du har goda ledaregenskaper. För tjänsten bör du ha dokumenterad aktuell erfarenhet från ledningsarbete inom kvalitet och miljö. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Du är driftig, ihärdig och systematisk och kan sätta ner foten vid behov. Du är tydlig och vågar ställa krav mot din omgivning. Kan du kombinera dessa egenskaper med passion och ödmjukhet då har du goda möjligheter att lyckas i tjänsten.

Tjänsten är på heltid och tillsvidare.

Kollektivavtal tillämpas: Teknikavtalet – Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna. Individuell månadslön tillämpas. Tjänsten omfattas av avlösta övertids- och restidsvillkor.

I denna rekrytering samarbetar Backer AB med Standby Workteam. Vi arbetar med löpande urval och ser framemot din ansökan snarast, dock senast den 21 december. För mer information kontakta gärna Karin Dahlin, Standby Workteam, tel 0733 763 988.
Standby Workteam     |     Lilla Nygatan 11     |     211 38 Malmö     |     040 - 23 24 90     |     info@standbyworkteam.se